Tłumacz przysięgły - Biuro Tłumaczeń przysięgłych oraz specjalistycznych

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

3360 pkt Zbieraj punkty

  • oprawa: Oprawa twarda
  • wymiary: 147 x 208
  • liczba stron: 232
  • data rozpoczęcia sprzedaży: 2007-11-06
  • PKWiU: ex 58.11.1
  • ISBN: 978-83-7469-612-8

Pamiętnik
Autor: Paweł Jasienica
Kategoria: Jasienica. Powrót
"Pamiętnik" Pawła Jasienicy jest jego ostatnim, niestety nieukończonym, przesłaniem do czytelników. Pisany był od 5 stycznia 1970 r., już w okresie rozwijającej się, choć jeszcze utajonej ciężkiej choroby autora, która miała po ośmiu miesiącach spowodować jego przedwczesny zgon. Najcenniejsze karty tej pracy to wspomnienia z carskiej Rosji, gdzie Lech Beynar urodził się i wychowywał do dziewiątego roku życia, i z życia akademickiego w Wilnie, od 1928 roku, widzianego oczami inteligentnego i myślącego studenta historii Uniwersytetu Stefana Batorego. Z wnikliwą szczerością mówi tu Jasienica o wielu znaczących potem a nawet sławnych (Miłosz) ludziach, ale także i o tych, którzy nie najlepiej zapisali się w pamięci Polaków (Stefan Jędrychowski czy krwawy generał Zarako-Zarakowski). Nieukończony "Pamiętnik" pozostanie ważnym esejem historycznym, wpisującym się dobrze w zamiar autora czynnego uczestnictwa w "sporach na temat dziejów narodu".